Ungt Entreprenørskap

Vi er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

120.000
Elever og studenter
10.000
Lærere og forelesere
15.000
Frivillige
30.000
unge bedriftsetablerere

Nyheter


Nå foregår det mange aktiviteter i hele landet. Alt fra lærerseminarer, kurs for daglige ledere i ungdomsbedrifter til bærekraftskurs. Lurer du på hva som skjer i ditt fylke?Kompetanse for fremtiden

Ungt Entreprenørskap utvikler innovasjons- og entreprenørskapskompetanse som er viktig for både privat og offentlig sektor. Dette bidrar til verdiskaping uavhengig av om det gjelder en nystartet eller godt etablert virksomhet.


Hvordan skape morgendagens næringsliv?

Vi trenger nye løsninger for å løse moderne utfordringer. Å utfordre studenter med entreprenørskap som del av utdanningen gir dem kompetanser som næringslivet etterspør.


Nasjonale hovedsamarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartnere nettside

Samarbeidspartnere nettside